17-18.02.2018 FeHoVa CACIB
Judges: Kristina Tar (UA), Herdis Hallmarsdottir (Is)

Shamrock Jimmy Choo "Baley" (Shamrock Mynydd Margam "Jack" x Shamrock Ticket to Jennifer "Jeny") got Very promising 1, Best Puppy on Saturday and Very promising 2 on Sunday
Owner: Barmos Barbara

Shamrock Jungle Voice "Zara" (Shamrock Mynydd Margam "Jack" xShamrock Ticket to Jennifer "Jeny") got Very promising 1 on Sunday.
Owner: Szabó Bernadett

Archiv